ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Περιφέρεια.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Περιφέρεια.Του ΣΩΤΗΡΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ*
Στο εθνικό πλαίσιο εφαρμογής για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΒΑ (Sustainable Development Goals - SDGs) της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ περιλαμβάνονται 8 εθνικές προτεραιότητες και ήδη αναμένεται η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής τους.
Οι ΣΒΑ δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, τις διαφορετικές εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.
Μερικά πρώιμα βήματα σκέψης σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ των Στρατηγικών Εξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Strategies) και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, οδηγούν σε δύο βασικά ζητήματα:
• Σε ποιο βαθμό η έννοια της Έξυπνης Εξειδίκευσης μπορεί να συμβάλει και να εμπνεύσει την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης;
• Σε ποιο βαθμό οι τρέχουσες στρατηγικές καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) και τα συνακόλουθα προγράμματα οικονομικού μετασχηματισμού, ενσωματώνονται στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και των στόχων της, όπως η ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων;
Στην πραγματικότητα οι στρατηγικές Εξυπνης Εξειδίκευσης ήρθαν να απαντήσουν στην αναποτελεσματικότητα των περισσοτέρων περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας αλλά και στην περιορισμένη διαπεριφερειακή συνεργασία σε ολόκληρη την ΕΕ. Έτσι, με την ενίσχυση της ορθής αξιοποίησης των τοπικών πόρων και των υπαρχόντων συστημάτων καινοτομίας σε κάθε Περιφέρεια, η Έξυπνη Εξειδίκευση προωθεί πλέον προγράμματα οικονομικού μετασχηματισμού βασισμένα στη γνώση και σε υπάρχοντα ισχυρά σημεία υπεροχής της κάθε Περιφέρειας, όπου μπορεί να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος με την δημιουργία απτών αποτελεσμάτων.
Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι βασικές προκλήσεις διακυβέρνησης που θα επηρεάσουν την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης SDG είναι α) η διευκόλυνση της συλλογικής δράσης β) η μεγιστοποίηση των δίκαιων αποτελεσμάτων (συνέπεια σε διαδικασίες και αποτελέσματα) γ) η εξασφάλιση από την κυβερνητική πλευρά των συμφωνημένων δεσμεύσεων.
Κάθε μία από τις τρεις προκλήσεις εξαρτάται εκτός της κυβέρνησης και από το βαθμό εμπλοκής και λιγότερο ισχυρών παραγόντων όπως η σχέση μεταξύ επιστήμης και πολιτικής, η κοινωνία των πολιτών, οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία. Ενδέχεται δε, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προκλήσεων να οδηγήσουν σε απροσδόκητα αποτελέσματα, γεγονός που τονίζει την ανάγκη ύπαρξης διαλόγου για τη βιωσιμότητα και την ανάγκη μετασχηματισμών, από όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
>Ο Σωτήρης Μιχαλόπουλος είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός μέλος του περιφερειακού συμβουλίου Ερευνας και Καινοτομίας ΠΣΕΚ, της ΠΔΕ.

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 13:24]  Οσο αξίζει η υγεία των παιδιών,...
[χθες 12:53]  Κρατική ευθύνη, όχι ατομική
[χθες 11:56]  Πόση πρόληψη μπορούμε να έχουμε;
[χθες 10:53]  Μάσκες, άρνηση και ελευθερία
[χθες 12:53]  Μεγάλος ίσκιος: Μυκήνες, Παιδεία,...
[χθες 11:00]  Η δυναμική των ηγετών
[χθες 14:27]  Στον σκοτεινό αστερισμό της Μόρια
[χθες 13:28]  Η αλήθεια για την πλημμύρα των...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:05:38]