ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Νέα τουρκική Navtex για την Ανατολική Μεσόγειο - Που αποσκοπεί

Νέα τουρκική Navtex για την Ανατολική Μεσόγειο - Που αποσκοπείΝεìα Navtex στην Ανατολική Μεσοìγειο εξεìδωσε η Τουρκιìα σήμερα το πρωί.

Η ανακοιìνωση αφορά εκκληση προς τους ναυτιλλομεìνους να συνδραìμουν στο εìργο της ΝΑΤΟϊκηìς επιχειìρησης SEA GUARDIAN στην Ανατολικηì Μεσοìγειο για την ασφαìλεια της ναυσιπολοϊìας και τον εìλεγχο παραìνομων δραστηριοìτητων. Δεδομεìνου οìτι η συμμαχική παρουσιìα στην περιοχή ειìναι μοìνιμη και η επιχειìρηση δεν ειìναι καινουìργια, η εìκδοση Navtex από την Τουρκιìα εκτιμαìται οìτι αποσκοπεί στο να επιβεβαιωìσει την παρουσιìα της και να ενισχυìσει τον ισχυρισμό της οìτι ειìναι στη δική της δικαιοδοσιìα να εκδιìδει Navtex στην περιοχηì
Οι νέες Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για την θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου:
NAVIGATIONAL WARNINGS
ANTALYA NAVTEX STATION

TURNHOS N/W : 1220/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 01-10-2020 09:30)
TURNHOS N/W : 1220/20
MEDITERRANEAN SEA
1. ATTENTION TO ALL MARINERS. BETWEEN 05-09 OCT 20, NATO UNITS ARE CONDUCTING
OPERATION SEA GUARDIAN IN THE MEDITERRANEAN SEA TO PROMOTE MARITIME SECURITY.
ANY INFORMATION YOU CAN PROVIDE REGARDING SUSPICIOUS BEHAVIOUR AT SEA OR PERSONNEL
AT RISK COULD SAVE LIVES. IF CONTACTED BY NATO UNITS, YOUR COOPERATION AND ASSISTANCE
IN ANSWERING QUESTIONS WOULD BE GREATLY APPRECIATED. PLEASE REPORT ANY SUSPICIOUS ACTIVITY
OR INFORMATION TO NATO WARSHIPS OR THE NATO SHIPPING CENTRE AT PHONE NUMBER 0044 1923 956574,
OR VIA EMAIL TO INFO(AT)SHIPPING (DOT)NATO(DOT)INT. THANK YOU
2. CANCEL THIS MESSAGE ON 092059Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1218/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 29-09-2020 14:10)
TURNHOS N/W : 1218/20
MEDITERRANEAN SEA
1.THE "CYPRUS" MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR MA44-362/20 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.
2.THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF "CYPRUS" NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY'S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.
3.LARNACA NAVWARN MA44-362/20 IS NULL AND VOID. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. FA85-1210/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE.
4.CANCEL THIS MESSAGE 160101Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1212/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 29-09-2020 10:01)
TURNHOS N/W : 1212/20
1) NAVIGATIONAL WARNINGS IN FORCE AS OF 29 SEP 20 AT 0600Z;
2017 SERIES : 0823, 0824, 0878.
2018 SERIES : 0857, 0980.
2019 SERIES : 0380, 0416, 0417, 1043, 1110, 1343, 1406, 1447, 1448, 1545.
2020 SERİSİ : 0008, 0013, 0032, 0033, 0034, 0285,0323, 0390, 0489 ,0490, 0505, 0580, 0668, 0669, 0692, 0698, 0730, 0874, 0877, 0934, 0983,1010, 1092, 1114, 1116, 1117, 1118, 1144, 1152, 1154, 1156, 1157, 1160, 1161, 1164, 1166, 1169, 1171, 1178, 1181, 1182, 1187, 1188, 1189, 1190, 1201, 1205, 1207, 1208, 1210.
2) ONLY THOSE LESS THAN 6 WEEKS OLD ARE BROADCASTED ON NAVTEX STATIONS.
3) ALL NAVIGATIONAL WARNINGS IN FORCE ARE AVAILABLE ON THE WEBSITES WWW.SHODB.GOV.TR AND WWW.KIYIEMNIYETI.GOV.TR.
4) NAVIGATIONAL WARNINGS ARE ALSO PUBLISHED IN CHAPTER 3 OF WEEKLY NOTICES TO MARINERS BULLETIN.
5) CANCEL THIS MESSAGE 060600Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1210/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-09-2020 20:22)
TURNHOS N/W : 1210/20
MEDITERRANEAN SEA
1. UNDERWATER CABLE REPAIR OPERATIONS BY "ILE D'OUESSANT", FROM 27 SEP 20 TO 15 OCT 20,IN AREA BOUNDED BY.
33 49.11 N - 030 52.08 E
33 49.11 N - 031 14.10 E
33 38.01 N - 031 14.10 E
33 38.01 N - 030 52.08 E
1 NM BERTH REQUESTED.
2.CANCEL THIS MESSAGE 160100Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1181/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 19-09-2020 12:39)
TURNHOS N/W : 1181/20
MEDITERRANEAN SEA
1. TURKISH FLAGGED R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA AND SUPPORTING VESSELS M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON
ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.
2. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. FA77-1178/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL
CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.
3. ADDITIONALLY, THE "CYPRUS" MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR. MA32-351/20 AND MA33-352/20 IS NOT THE ORIGINAL
PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.
4. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF "CYPRUS" NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE
GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY'S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF
GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.
5. THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH LARNACA NAVWARN
NR. MA32-351/20 AND MA33-352/20 ARE NULL AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.
6. CANCEL THIS MESSAGE 182100Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1178/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 20:11)
TURNHOS N/W : 1178/20
MEDITERRANEAN SEA
1. SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 182101Z SEP 20 TO 182059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;
34 12.97 N - 034 13.80 E
34 21.73 N - 034 25.42 E
34 51.00 N - 034 48.20 E
34 41.28 N - 034 47.92 E
34 17.82 N - 034 30.28 E
34 05.18 N - 034 13.82 E
5 NM BERTH REQUESTED
2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1164/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-09-2020 19:44)
TURNHOS N/W : 1164/20
MEDITERRANEAN SEA
1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGES NUMBERED WITH MA26-345/20 AND MA27-346/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.
2. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. FA74-1156/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.
3. ACTIVITES PROMULGATED WITH NAVTEX NR. FA74-1156/20 ARE WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS ON 13 NOV 19.
4. ADDITIONALLY, THE ''CYPRUS'' MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR. MA26-345/20 AND MA27-346/20 ARE NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960. TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF "CYPRUS" NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY'S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.
5. THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH LARNACA NAVWARN NR. MA26-345/20 AND MA27-346/20 ARE NULL AND NEITHER WERE NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.
6. CANCEL THIS MESSAGE 122100Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1156/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 17:57)
TURNHOS N/W : 1156/20
MEDITERRANEAN SEA
1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;
34 06.13 N - 031 45.73 E
34 06.13 N - 031 57.80 E
33 56.18 N - 031 57.80 E
33 56.18 N - 031 45.73 E
WIDE BERTH REQUESTED.
2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.
3. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1154/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 16:30)
TURNHOS N/W : 1154/20
MEDITERRANEAN SEA
FLOATING FRESH WATER PIPE REPORTED IN VICINITIY OF 35 56.00 N, 032 50.00 E AT 141400Z SEP 20.
CAUTION ADVISED

TURNHOS N/W : 1117/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-09-2020 11:28)
TURNHOS N/W : 1117/20
MEDITERRANEAN SEA
DANGEROUS WRECK REPORTED IN POSITION 36 48.20 N, 031 12.28 E AT 061347Z SEP 20.
CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0877/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 20-06-2020 19:51)
TURNHOS N/W : 0877/20
MEDITERRANEAN SEA
1. THE "CYPRUS" MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR MA11-233/20 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.
2. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF "CYPRUS" NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY'S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.
3. THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH LARNACA NAVWARN NR MA11-233/20 ARE NULL AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.
4. TURKEY WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES TO FOR SAFETY OF MARINERS.
5. CANCEL THIS MESSAGE 010001Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 0874/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 19-06-2020 16:36)
TURNHOS N/W : 0874/20
MEDITERRANEAN SEA
1. UNDERWATER OPERATION, BY SKANDI SEVEN BETWEEN 20 JUN-30 NOV 20 ALONG THE LINE JOINING THE POSITIONS BELOW.
36 01.76 N - 032 48.71 E
35 59.10 N - 032 49.00 E
35 46.60 N - 032 56.00 E
35 23.60 N - 033 05.00 E
35 21.17 N - 033 05.10 E
WIDE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 302059Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 0730/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-05-2020 23:03)
TURNHOS N/W : 0730/20
MEDITERRANEAN SEA
TAVŞANADA BUOY 36 40.36 N, 029 01.35 E IS TEMPORARILY REMOVED.
CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0698/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 05-05-2020 01:19)
TURNHOS N/W : 0698/20
MEDITERRANEAN SEA
1. EXCAVATION SOIL DUMPING UNTIL 31 DEC 20 IN AREA BOUNDED BY;
36 44.47 N - 036 01.35 E
36 45.40 N - 036 02.82 E
36 43.57 N - 036 04.45 E
36 42.57 N - 036 02.82 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 312059Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 0692/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 04-05-2020 12:47)
TURNHOS N/W : 0692/20
MEDITERRANEAN SEA
MERSİN HARBOUR 3. QUAY HEAD LIGHT IN POSITION 36 47.67 N, 034 38.27 E UNLIT
CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0580/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-04-2020 11:13)
TURNHOS N/W : 0580/20
AEGEAN SEA-MEDITERRANEAN SEA NOTICE TO ALL MARINERS. GREECE HAS REPEATEDLY ENDANGERED LIVES OF THE
MARINERS IN THE AEGEAN SEA WITH PRACTICES CONTRARY TO INTERNATIONAL
LAW. THEREFORE NAVTEX NR 20051/20 IS STILL EFFECTIVE AND VALID. TURKISH
NAVY AND COAST GUARD STAND READY TO PROTECT LIFE AT SEA, SAFEGUARD
THE FREEDOM OF NAVIGATION AND PREVENT ANY ILLEGAL ACTIVITY OF GREEK
COAST GUARD AT SEA. IZMIR AND ANTALYA NAVTEX STATIONS WILL CONTINUE TO
PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR THE SAKE OF NAVIGATIONAL SAFETY. CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0013/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 03-01-2020 11:08)
TURNHOS N/W : 0013/20
MEDITERRANEAN SEA
1. FIRING EXERCISE, FROM 030001Z JAN 20 TO 312059Z DEC 20 WITHIN 0,6 NM OF 36 23.85 N, 035 10.78 E.
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 312200Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1406/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-11-2019 15:23)
TURNHOS N/W : 1406/19
MEDITERRANEAN SEA
TURNALI ROCK LIGHT BUOY IN POSITION 36 46.40 N, 028 23.75 E TEMPORARILY REMOVED.
CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1343/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 18-11-2019 12:03)
TURNHOS N/W : 1343/19
MEDITERRANEAN SEA
ÇEVLİK FISHING SHELTER MAIN BREAKWATER LIGHT IN POSITION 36 07.62 N, 035 54.70 E UNLIT.
CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0857/18 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2018 17:04)
TURNHOS N/W : 0857/18
EASTERN MEDITERRANEAN SEA
1.NAVTEX MESSAGES PROMULGATED IN BLACK SEA, AEGEAN SEA AND MEDITERRANEAN BY TURKISH NAVTEX STATIONS ARE LEGAL AND COMPLY WITH INTERNATIONAL LAW. TURKISH NAVTEX STATIONS WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES IN BLACK SEA, AEGEAN SEA AND MEDITERRANEAN, FOR THE SAFETY OF MARINERS.
2.IT IS WORTH TO MENTION THAT THE "CYPRUS" MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR. 285/18 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF "CYPRUS" NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY'S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

TURNHOS N/W : 0823/17 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 25-08-2017 00:00)
TURNHOS N/W : 0823/17
MEDITERRANEAN SEA
TURKISH UNITS PARTICIPATING OPERATION MEDITERRANEAN SHIELD IN THE EASTERN MEDITERRANEAN ARE CONDUCTING MARITIME SECURITY OPERATIONS TO PROVIDE THE SAFE AND SECURE MOVEMENT OF VESSELS AT SEA AND TO DETER TERRORISM. IF CONTACTED BY TURKISH UNITS YOUR COOPERATION AND ASSISTANCE IN ANSWERING QUESTIONS WOULD BE VERY MUCH APPRECIATED. PLEASE REPORT ANY SUSPICIOUS ACTIVITY OR INFORMATION TO TURKISH WARSHIPS OR TO THE TURKISH NAVAL FORCES COMMAND OPERATION CENTER 00 90 312 403 2222/3093 OR EMAIL TO DENKOM(DOT)HAREKATMRK(AT)DZKK(DOT)TSK(DOT)TR. HELP US TO HELP YOU. THANK YOU.
CAUTION ADVISED.
CLICK TO SEE ON THE MAPΑποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 16:35]  Ιωάννινα: Ένας μύκητας καταστρέφει...
[χθες 15:35]  Πέραμα: Ειδικός φρουρός...
[χθες 09:40]  Η Τουρκία συνεχίζει τις...
[χθες 09:24]  Αλλαξε η ώρα - Γύρισε πίσω για...
[χθες 16:00]  Με πανελλήνιες εξετάσεις και...
[χθες 15:45]  Βενετία Πόπορη: Ποια είναι η...
[χθες 13:25]  Κορονοϊός: Κατέληξε 86χρονη στον...
[χθες 12:40]  Στις 6 Νοεμβρίου η δίκη των δύο...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:05:08]