ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Rebrain Greece: Ουτοπικό όραμα ή ρεαλιστικό στοίχημα; «Πρωτοβουλίες για τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας»

Rebrain Greece: Ουτοπικό όραμα ή ρεαλιστικό στοίχημα; «Πρωτοβουλίες για τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας»ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΡΑΠΙΔΑ *

H πρόκληση της εποχής μας συνδέεται με την εκθετική διείσδυση των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, την εισαγωγή των δικτύων 5G, που θα δίνουν τη δυνατότητα τάχιστης πρόσβασης σε μεγάλο όγκο δεδομένων (Big Data). Όλοι οι τομείς της οικονομίας, οι εργασιακές σχέσεις και η αγορά εργασίας θα επηρεαστούν. Ο εμπορικός πόλεμος θα διεξάγεται πλέον για την πρόσβαση και την αξιοποίηση των δεδομένων. Οι απαιτούμενες δεξιότητες για την άσκηση των επαγγελμάτων μεταλλάσσονται γρήγορα, νέα επαγγέλματα και εξειδικεύσεις εμφανίζονται, ενώ άλλα πιο παραδοσιακά πρόκειται να αντικατασταθούν από τη ρομποτική, την αυτοματοποίηση και τη τεχνητή νοημοσύνη.
Οι τεχνικές δεξιότητες (digital skills), για τη δημιουργία και τη διαχείριση των νέων τεχνολογιών, είναι απαραίτητες, αλλά απαιτούνται και εγκάρσιες, οριζόντιες ή μεταβατικές δεξιότητες, όπως της συναισθηματικής νοημοσύνης, της κριτικής σκέψης, της λήψης αποφάσεων με βάση τη χρήση των big data, αλλά κυρίως η ικανότητα της διαρκούς προσαρμογής στις πολλαπλές εκδοχές του μέλλοντος. Οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, την Ιατρική, τον πρωτογενή τομέα.
Η χώρα μας, στο περιβάλλον των ραγδαίων αλλαγών, είναι αντιμέτωπη με το εκτεταμένο φαινόμενο της διαφυγής σε τρίτες χώρες, εργαζομένων (brain -drain) για την εξεύρεση εργασίας, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Οι επιδράσεις είναι πολλαπλές στην οικονομία και στην κοινωνία, καθώς η χώρα αποστερείται του πιο δυναμικού ανθρώπινου δυναμικού της. Οπωσδήποτε, η κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ε.Ε., είναι θετική και αποκτάται έτσι μια διεθνής εμπειρία σε ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένο και δικτυωμένο.
Το ζήτημα που εγείρεται είναι ότι η μετανάστευση Ελλήνων εργαζομένων ήταν μαζική τουλάχιστον κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Επίσης είναι πολύ αρνητικό ότι η χώρα μας δεν δημιουργεί ευκαιρίες αξιοπρεπούς εργασίας σε διεθνώς ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας. Η Ελλάδα είναι επιβεβλημένο να αναλάβει δυναμικές πρωτοβουλίες για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας, των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και έτσι θα επιτευχθεί και η ανάσχεση του BRAIN-DRAIN.
Με τις ανωτέρω προκλήσεις είναι εναρμονισμένο το 1ο Εθνικό Σχέδιο Ευφυών Δράσεων Δημοσίων Πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που παρουσιάστηκε στο 1ο Συνέδριο του REBRAIN GREECE στις 9 Δεκεμβρίου 2019. Κύριος στόχος είναι η απόκτηση τεχνολογικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου ανέργων και εργαζόμενων, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι νέες τεχνολογίες. Παράλληλος στόχος είναι η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
Από την άλλη, η πρωτοβουλία REBRAIN GREECE, μέσω του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ ΞΑΝΑ, αποτελεί την πρώτη πιλοτική δράση της Ελληνικής Πολιτείας για την δημιουργία συνθηκών εισροής τεχνογνωσίας στη χώρα μας. Μέσω της δράσης αυτής, θα χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να προσλάβουν μέχρι πεντακόσιους (500) εργαζόμενους της ΕΕ που μιλούν και γράφουν άπταιστα Ελληνικά, με διεθνή εργασιακή εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
Η πρωτοβουλία έχει και μια ισχυρή σημειολογία απέναντι στους απόδημους, εκπέμποντας ένα ισχυρό μήνυμα επαναπατρισμού αλλά και το μήνυμα ότι η πατρίδα τούς πλέον σκέφτεται και τους διεκδικεί πίσω. Στο ίδιο πνεύμα, όπως και με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται με την πράσινη οικονομία και τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, θα δημιουργήσει πράσινες θέσεις εργασίας. Η μείωση της φορολογίας, ο αναπτυξιακός νόμος και η αυξημένη ροή χρηματοδοτήσεων της ΕΕ θα δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό πλαίσιο που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας από την εσωτερική αγορά εργασίας και extra θέσεις εργασίας για τις προαναφερόμενες ανάγκες που το REBRAIN GREECE θα εξυπηρετήσει.

·Ο Κωνσταντίνος Αγραπιδάς είναι Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου.
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 16:05]  Οι ασεβείς εραστές, η κατάρα της...
[χθες 16:05]  Ο όλεθρος βγήκε από ένα κιβώτιο
[χθες 15:05]  Θέλω να σου υποσχεθώ, πατέρα, για...
[χθες 13:53]  «Να αγαπάς την ευθύνη»
[χθες 12:20]  Ακαιρη και ανώφελη η κριτική εν...
[χθες 10:59]  Περί προσωπικής και κρατικής...
[χθες 13:46]  Η πανδημία του αιώνα δεν είναι...
[χθες 13:16]  Η ψηφιακή πραγματικότητα στις...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:46:44]