ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Οι αυτοκινητόδρομοι «Ολυμπία Οδός» και «Μορέας». Η πολύπαθη οδός Πατρών-Πύργου

Οι αυτοκινητόδρομοι «Ολυμπία Οδός» και «Μορέας». Η πολύπαθη οδός Πατρών-ΠύργουΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑ

Οι συζητήσεις και οι σχεδιασμοί για την αναβάθμιση της οδού Πατρών-Πύργου σε αυτοκινητόδρομο, λόγω των πολλών σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν, έχει ξεκινήσει από 20ετίας.
Βασική αιτία των ατυχημάτων είναι το γεγονός ότι η οδός διασχίζει πεδινή περιοχή και κατά συνέπεια η χάραξη είναι τεταμένη, με ευθυγραμμίες μεγάλου μήκους. Οι οδηγοί παρασύρονται και αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα όρια που ανταποκρίνονται στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού και αναγράφονται στις οδικές πινακίδες. Η αστυνόμευση είναι ανεπαρκής.
Το πρόβλημα θα είχε αντιμετωπισθεί σε μεγάλο βαθμό, αν εδώ και χρόνια είχαν τοποθετηθεί κάμερες για τον έλεγχο της ταχύτητας. Δεύτερη αιτία ατυχημάτων αποτελούν οι πολλές ισόπεδες προσβάσεις από κάθετες οδούς στις οποίες κυκλοφορούν αγροτικά οχήματα. Η βέλτιστη λύση είναι η αναβάθμιση της οδού σε αυτοκινητόδρομο. Αλλά 1χλμ αυτοκινητόδρομου κοστίζει με τις απαλλοτριώσεις μερικά εκατομμύρια ευρώ. Ο αριθμός των εκατομμυρίων, ανάλογα με τη διαμόρφωση-σύσταση του εδάφους και την αξία της γης, μπορεί να υπερβεί και τα δέκα.
Όπως προανέφερα, κατά τη 10ετια 2000 σχεδιάστηκε ο αυτοκινητόδρομος-δακτύλιος της Πελοποννήσου αποτελούμενος από δύο τμήματα. Το ανατολικό Κόρινθος-Τρίπολη-Τσακώνα-Καλαμάτα και το δυτικό Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα. Πρόθεση της Κυβέρνησης ήταν να ανατεθεί σε παραχωρησιούχους Κ/Ν τραπεζών-κατασκευαστών, η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση των δύο οδών για ορισμένο χρονικό διάστημα με επιβολή διοδίων.
Η οδός Κόρινθος-Καλαμάτα με το όνομα «Μορέας» ολοκληρώθηκε την δεκαετία 00. Ομως, μεγάλη κατολίσθηση που συνέβη στην περιοχή της Τσακώνας, αφού η οδός είχε δοθεί σε χρήση, προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα αυτό για διάστημα πλέον της 10ετίας. Η οδός στην περιοχή αυτή, μετά από πολλές έρευνες και μελέτες, αποκαταστάθηκε με την κατασκευή εντυπωσιακής τοξωτής γέφυρας ανοίγματος 300μ. η οποία γεφύρωσε την κατολισθαίνουσα πλαγιά. Η γέφυρα αποτελεί σχεδιαστικό και κατασκευαστικό επίτευγμα Ελλήνων μηχανικών. (Φωτογραφίες και περιγραφή στο διαδίκτυο). . Το δυτικό τμήμα, το οποίο από την παραχωρησιούχο Κ/Ν ονομάστηκε «Ολυμπία Οδός», ξεκίνησε κατά τμήματα και με περικοπές. Προηγήθηκε η αναβάθμιση του τμήματος Ελευσίνα-Κόρινθος με 3+1 λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση και βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών με κατασκευή σηράγγων και κοιλαδογεφυρών.
Την ίδια περίοδο το ΣτΕ ακύρωσε τη διέλευση της οδού από το πευκοδάσος της Στροφυλιάς μεταξύ της λίμνης Καϊάφα και της θάλασσας. (Ας το λάβουν υπόψη όσοι ενδεχομένως σκέπτονται τη επίγεια διέλευση της νέας σιδ. γραμμής στο τμήμα Αγ. Διονύσιος-Αγ. Ανδρέας στην Πάτρα). Η διέλευση ανατολικά της λίμνης αποκλείστηκε, λόγω φόβου διαταραχής των ιαματικών πηγών από τους εκβραχισμούς. Για το λόγο αυτό αλλά και λόγω της προβλεπομένης μικρής κυκλοφορίας και κατά συνέπεια μειωμένων εσόδων από διόδια, αποκόπηκε το τμήμα Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα.
Ενώ είχαν ξεκινήσει οι εργασίες στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα, επήλθε η οικονομική κρίση που προκάλεσε διακοπή των εργασιών για τρία χρόνια περίπου σε όλους τους υπό κατασκευή αυτ/δρόμους. Κατά την επαναδιαπραγμάτευση με την παραχωρησιούχο «Ολυμπία Οδό» που ακολούθησε το 2013, η οδός περιορίστηκε σε πρώτη φάση στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και για το τμήμα Πάτρα- Πύργος, ο Υπουργός Υποδομών που ανέλαβε μετά τις εκλογές του 2015, έλαβε την τελείως άστοχη από κάθε άποψη απόφαση να ακυρώσει τη διαδικασία και στη συνέχεια «σαλαμοποίησε» και δημοπράτησε το έργο σε οκτώ τμήματα.
Μετά τις πρόσφατες εκλογές, ο νέος υπουργός Υποδομών βρήκε υπογεγραμμένες συμβάσεις με τρεις εργολάβους για τα πέντε από τα οκτώ τμήματα, με εκπτώσεις άνω του 50%. Ο ανάδοχος των δύο τμημάτων έχει προχωρήσει και σε έναρξη προκαταρτικών εργασιών. Ο νέος υπουργός μετά από διαπραγματεύσεις με την παραχωρησιούχο του τμήματος Πάτρα-Κορινθος «Ολυμπία Οδό», προχώρησε στην απόφαση διάλυσης των πέντε εργολαβιών που έχουν συσταθεί και υπογραφή προκαταρτικής συμφωνίας για ένταξή του ως ενιαίου έργου στην παραχώρηση. Από τα δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου αλλά και από συζητήσεις με συμπολίτες που τους απασχολούν τα κοινά, διαπιστώνεται μεγάλη ανησυχία για τις καθυστερήσεις που θα προκαλέσει η απόφαση αυτή. Οι φόβοι εστιάζονται αφενός στις ενδεχόμενες αντιρρήσεις των Κοινοτικών Αρχών δεδομένου ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικά Ταμεία και αφετέρου στις αντιδράσεις των ήδη εγκατεστημένων σε πέντε τμήματα της οδού αναδόχων.
Οσον αφορά το πρώτο σκέλος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, της σχετικής απόφασης προηγήθηκε συνεννόηση του υπουργείου με τις Κοινοτικές Αρχές, χωρίς βεβαίως να προδικάζεται σίγουρα η τελική έγκριση. Αλλά οι φόβοι για τις αντιδράσεις των εγκατεστημένων αναδόχων νομίζω ότι είναι αδικαιολόγητοι.
Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις διάλυσης μιας σύμβασης καθορίζονται από τα αρθρ. 161 και 163 του Ν.4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Εργων κλπ». Για τον Κύριο του Εργου δεν τίθεται οποιαδήποτε προϋπόθεση. Το αρθρ. 163 του ίδιου Νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ορίζει το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που, κατά το χρόνο της διάλυσης της εργολαβίας, η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί είναι κατώτερη του 75% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασής του.
Δεν είμαι νομικός αλλά έχω σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων δημόσιων έργων. Με τα δεδομένα που προανέφερα, δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν οι θιγόμενοι ανάδοχοι να καθυστερήσουν την έναρξη των εργασιών από τον νέο ανάδοχο-παραχωρησιούχο. Οι επιχειρηματίες, γενικά, και ειδικά οι μεγάλες εργοληπτικές επιχειρήσεις, είναι ρεαλιστές. Λογικά οι απαιτήσεις τους και οι προσφυγές στα δικαστήρια θα αφορούν το ύψος της αποζημίωσης. Δεν έχουν συμφέρον να ξεκινήσουν αδιέξοδη διένεξη με το Υπουργείο Υποδομών, με το οποίο έχουν ενδεχομένως σήμερα ή θα αναλάβουν στο μέλλον και άλλες συμβάσεις κατασκευής έργων. Και σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάμε ότι εγκατεστημένοι ανάδοχοι υπάρχουν σε πέντε από τα οκτώ τμήματα της οδού και μόνον ο ανάδοχος των δύο τμημάτων έχει διατυμπανίσει, ίσως για διαπραγματευτικούς λόγους, την πρόθεσή του να προσφύγει στα δικαστήρια.
Ο νέος ανάδοχος θα μπορέσει να αρχίσει χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες στα υπόλοιπα τμήματα.

* Ο Παναγιώτης Μπούσμπουρας είναι πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ και πρώην διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών.

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 16:05]  Οι ασεβείς εραστές, η κατάρα της...
[χθες 16:05]  Ο όλεθρος βγήκε από ένα κιβώτιο
[χθες 15:05]  Θέλω να σου υποσχεθώ, πατέρα, για...
[χθες 13:53]  «Να αγαπάς την ευθύνη»
[χθες 12:20]  Ακαιρη και ανώφελη η κριτική εν...
[χθες 10:59]  Περί προσωπικής και κρατικής...
[χθες 13:46]  Η πανδημία του αιώνα δεν είναι...
[χθες 13:16]  Η ψηφιακή πραγματικότητα στις...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:11:48]